European Hyperloop Center en HUSA Logistics tekenen huurovereenkomst voor hyperloop testbaan.

Reading time 3 minutes
European Hyperloop Center

— FOR English, see below —

HUSA Logistics en European Hyperloop Center hebben een driejarige huurovereenkomst gesloten voor de bouw van het hyperloop testcentrum in Veendam. Op een deel van de locatie aan de Spoorhavenweg 17 zal in 2023 worden gestart met de bouw van de 420 meter lange hyperloop testbaan, die eind dat jaar zal worden opgeleverd. De baan is de eerste waarin de hyperloop wisseltechnologie kan worden getest op snelheden tot 100 km/u. Hiermee zal Groningen een leidende rol gaan spelen in hyperloopontwikkeling binnen Europa.

Maurice de Wilde, Directeur Husa Logistics: “We werken graag mee aan het realiseren van het hyperloop testcentrum in Veendam. In 2023 komt in Veendam de logistiek van nu en van de toekomst samen.”

Stefan Marges, Directeur European Hyperloop Center: “Vorig jaar kwamen we in gesprek met HUSA Logistics en zagen direct de potentie van deze locatie om snel stappen te maken voor de tijdelijke opbouw van de hyperloop testbaan. We zijn verheugd met dit moment en met deze overeenkomst zijn we een stap dichterbij de realisatie van Fase A van het European Hyperloop Center. ”

vlnr: Stefan Marges, Harm Beerda, Maurice de Wilde

Voortgang en planning

In de zomer zijn de belangrijkste productieactiviteiten gestart met de productie van het staal en de buizen van de 420 meter lange testbaan. De assemblage zal plaatsvinden off-site, om vervolgens naar de locatie te worden getransporteerd. De werkzaamheden op het terrein van HUSA zullen starten in het eerste kwartaal van 2023. De opening van de testbaan staat gepland in de tweede helft van 2023. Uiteindelijk wordt dit deel van de testbaan verplaatst en hergebruikt in de volledige 2,6 km testbaan bij Groningen.

European Hyperloop Center

Het European Hyperloop Center (EHC) in Groningen zal straks bestaan uit een high-speed testbaan en een onderzoekslaboratorium. In het EHC zullen testen, onderzoek en demonstraties worden verricht voor het verder brengen van de hyperlooptechnologie als toekomstige modaliteit voor vracht en personen. Het EHC zal worden opengesteld voor alle Europese hyperloop ontwikkelaars en gaat zodoende dienen als hét Europese centrum van de hyperloop technologie. Voor meer informatie: https://europeanhyperloopcenter.com/

Over HUSA Logistics

HUSA Logistics in Veendam exploiteert een Tri-modale terminal (bereikbaar via spoor, weg en water) en verwerkt zowel containers, dry bulk goederen als ook conventionele lading. HUSA Logistics biedt persoonlijke en flexibele logistieke dienstverlening aan zowel opdrachtgevers als transportbedrijven. HUSA Logistics beschikt op de railterminal over 66.000m3 magazijnruimte en 12ha verhard buitenterrein.

English Version:

HUSA Logistics and European Hyperloop Center have signed a three-year lease agreement for the construction of the hyperloop test center in Veendam. On part of the site at Spoorhavenweg 17, construction of the 420-meter-long hyperloop test track will begin in 2023 and be completed by the end of that year. The track will be the first in which hyperloop interchange technology can be tested at speeds of up to 100 km/h. With this, Groningen will play a leading role in hyperloop development within Europe.

Maurice de Wilde, Director Husa Logistics: “We are happy to cooperate in the realization of the hyperloop test center in Veendam. In 2023, the logistics of today and of the future will come together in Veendam.”

Stefan Marges, Director European Hyperloop Center: “Last year we came into contact with HUSA Logistics and immediately saw the potential of this location to make quick steps for the temporary construction of the hyperloop test track. We are delighted with this moment and with this agreement we are one step closer to realizing Phase A of the European Hyperloop Center. “

In the summer, the main production activities started with the production of the steel and tubes of the 420-meter long test track. Assembly will take place off-site and then be transported to the site. Work on the HUSA site will begin in the first quarter of 2023. The test track is scheduled to open in the second half of 2023. Eventually, this part of the test track will be relocated and reused in the entire 2.6 km test track near Groningen.