Gebiedsvisie Meerstad-Noord, toekomstige locatie European Hyperloop Center, is vastgesteld door de Gemeente Groningen.

Reading time 1 minute
European Hyperloop Center

De gemeente Groningen heeft een gebiedsvisie opgesteld voor de polder Meerstad-Noord. Dit gebied is in beeld voor een groot zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop.

Om bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. Hierbij is gekeken hoe het geplande zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied.

Dit wordt gedaan met veel aandacht voor het landschap en er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden van de woonhuizen. Bewoners worden ook betrokken bij de inrichting en beplanting van het gebied. Ook wil de gemeente de oorspronkelijke loop van de oude rivier Fivel zichtbaar maken.

Bekijk de Gebiedsvisie Meerstad-Noord (pdf 7,4 MB)

Nu de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord heeft vastgesteld, kan het European Hyperloop Center (EHC) de benodigde vergunning aanvragen om het project te gaan realiseren. Het EHC zal maximaal 10 jaar blijven.

Nieuw: virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrum ingericht. Hier vindt u onder meer informatie over het geplande zonnepark, het Hyperloop Testcentrum en het TenneT-transformatorstation. Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van het zonnepark en de Hyperloop. Ook zijn er diverse documenten te vinden. U bent er van harte welkom: https://meerstad-noord.theimagineers.com/tour

Meer informatie vindt u vooralsnog ook op de websites van de gemeente Groningen: